Adatkezelési Tájékoztató

 

Az adatkezelő adatai

Adatkezelő:                          OfficeLink Kft.
Székhely címe:                    1138 Budapest, Váci út 188.
Adószám:                             23596175-2-41
Közösségi adószám:          HU23596175
Cégjegyzékszám:                Cg. 01-09-194726
Ügyvezető:                           Csizmadia Csaba
Adatvédelmi tisztviselő:     Márton László
Telefon                                 (+36) 1 353 6000

 

Adatkezelési Tájékoztató letöltése

Adatkezelési Tájékoztató (2022.08.01.)

A felügyelő hatóság adatai

Neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/
Bővebb infó: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html